Artikelen in de categorie: 'Getijden'

Water; watergetijden, getij, getijden,tij, stroming, temperatuur


.

 

 

 

 

.

.

INFORMATIE OVER GETIJDEN

Hieronder vindt u informatie een aantal links die u kunt raadplegen voor onder
andere kust navigatie en maritieme navigatie in het algemeen. Gericht op watergetijden,
getijden, getij, tij, eb, hoog water, laag water en vloed.
Op de onderstaande sites kun je een locatie kiezen en de hoog en laagwater grafiek of tabel downloaden.

.
.
RAADPLEGEN VAN GETIJDE INFORMATIE PER KUSTPLAATS (DIVERSE LANDEN):
Op de site getij.nl kunt u een getij.nl , een gewenste datum selecteren en u vindt
een diagram met daarop per gedurende 24 uur de voorspelde waterstanden. Ook
ziet u een weekoverzicht met daarop de voorspelde laag- en hoogwaterstanden.

Voor de gemeten golfhoogte zie waterberichtgeving.rws.nl

 

Op de site tide.frbateaux.net kunt u voor landen zoals Engeland, België, Spanje, Portugal,
Frankrijk, Spanje enzovoorts de getijde tabellen raadplegen. U vindt een diagram met
daarop per gedurende 24 uur de voorspelde waterstanden. Ook ziet u een weekoverzicht
met daarop de voorspelde laag- en hoogwaterstanden.

Naast Europese landen, kunt u op de site van ocean.peterbrueggeman.com de getijde
tabellen van landen in andere werelddelen raadplegen. Ook treft u op deze site software
downloads voor getijdentafels aan.

 

.
.
GETIJDEN INSTRUMENTEN /NAUTISCHE INSTRUMENTEN

Om hoog en laagwater enz. snel te kunnen voorspellen zijn tal van handige instrumenten in de handel.
Deze instrumenten zijn o.a. verkrijgbaar bij Nauticlink

Uileg over astronomische klokken vindt u op:

.
.
WETENSWAARDIGHEDEN OVER GETIJDEN:

 

.
.
SIMULATIES OVER EB EN VLOED:

Op onderstaande site vindt u mooie simulaties
en achtergrondinformatie over getijden en stromingen

.
.
TOE EN AFNAME VAN DE STROOMSNELHEID BIJ EB EN VLOED:

Wellicht wel bekend de “twaalfde regel”. Met deze regel is
na te gaan hoe snel het tij zakt of stijgt. Voor de twaalfde
regel.

Op dezelfde site staat ook een rekenvoorbeeld.

.
.
GETIJSTROMINGEN OP DE NOORDZEE
Op de site van wikipedia vindt u een uitleg over de 3 amfidromische punten op de Noordzee. Een
amfidromie is een knoop- of draaipunt in getijdelijnen.

.
.
SIMULATIE STROMING OP DE NOORDZEE
Op de site van de Koninklijke Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen staat vindt u
een simulatiemodel van de Noordzee. deze simulatie geeft per dag en per uur de
stroomrichting en stroomsterkte weer.

.
.

GETIJDE SIMULATIES:
Op Edumedia.nl treft u een simulatie van getijden aan. Op deze simulatie staat links
de zon en u ziet de maan om de aarde heen draaien. Indien de maan en de zon in elkaars
verlengde staan dan ziet u dat het verval het grootst is. Dit is bij nieuwe maan en
bij volle maan. Het verval bij eerste en laatste kwartier van de maanstand is het
kleinst. Hoog en laag water als gevolg van de dagelijkse maan stand t.o.v. de aarde is dus
anders. Veel mensen verwarren kentering met doodtij. Kentering is de periode dat het peil
nagenoeg niet meer verlaagd of verhoogd tussen de beweging in eb en vloed.

 

.
.

Stroomgegevens stromingsgegevens:

Watertemperatuur:

Golfgegevens:

Wind en temperatuur:

Gedetailleerde uitleg over oorzaken en verschijnselen op gebied van getijden. Op deze site treft u ook uitleg over hoe golven ontstaan, invloed van de maan op getijden, getijkromme, getij en effect op ondiep water en nog veel meer!

.
Meer weten over onderhoud? boot kopen? vaar opleidingen?