Antifouling, antifouling aanbrengen, antifouling systeem, antifouling verwijderen, harde en zachte, zelfslijpend, testen antifouling


Uitleg:
Op deze site treft u tips aan over het schilderen van het onderwaterschip. Verwijzingen
vinden plaats naar sites over alle soorten antifouling, Daarnaast
treft u op de sites het aanbrengen en het verwijderen van anti fouling.
Ook treft verkoop sites aan en leverancier informatie.

Soorten antifouling: harde, zelfslijpende, één component en twee
componenten antifouling. Antifouling lijkt op verf. Het is geen verf
om te conserveren van het onderwaterschip. Antifouling is een middel
om de aangroei te beperken. Veelal wordt het onderwaterschip jaarlijks
van een nieuwe laag voorzien. Dit is geheel afhankelijk van het
vaarwater, zout, zoet of brak.

Toelatingseisen koperhoudende antifouling:
Voor de pleziervaart op zoet water geldt dat er slechts kopperhoudende antifoulings mogen worden aangebracht die relatief weinig koper bevatten. Door het College Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB) wordt bepaald welke antifoulings toegelaten worden. CTGB heeft de verkopende partijen van antifoulings verplicht om de informatievoorziening over koperhoudende antifoulings op zich te nemen.
Deze toegelaten antifouling merken zijn per 14 maart 2016 vastgesteld.

 

Uw beschermingsmiddelen:
Denk bij het aanbrengen van antifouling aan veiligheidsbril, rubber
handschoenen en bescherm kleding en een muts of pet. Dit geldt ook indien
u de antifouling gaat verwijderen.

Impressie verwijderen en aanbrengen antifouling:

Test van antifoulings:
Alle soorten beschermingen treft u in document:
TNO-Rapport CA05. 8074

Verwijderen en aanbrengen van antifouling:
Als u veel werk wilt besparen dan is het van belang dat zodra de boot uit het water komt en de boot op de bok staat de het onderwaterschip deze direct met hoge druk wordt schoongespoten. De antifouling laag is dan nog nat. Zolang de antifouling nog nat is dan is de antifoulinglaag met schuursponsen eenvoudig schoon en glad te maken. Zodra de antifouling is opgedroogd, dan zult u merken dat u voor het schoonmaken en glad maken veel meer inspanning moet leveren en uiteraard ook veel tijd verloren gaat.
Tip! Houdt de antifouling nat en maak het in één keer af.

Hoe verwijdert u meerdere antifouling lagen van het onderwaterschip:
Meestal maak je het onderwaterschip weer mooi schoon en glad. Daarna schilder je weer een laag over de oude antifoulinglaag heen. Zo heb je dus na een paar jaar een aantal lagen opgebouwd. Het resultaat is dat het onderwaterschip er niet meer zo glad uitziet. Delen waar het afgebladderd en lucht onder zit.
Er komt dus een keer dat je alle lage ervan moet halen. Dit kan een tijdrovende en inspannende bezigheid zijn. De lagen er af krabben of nat schuren. Let vooral op het stof wat hier vanaf komt.
Op de Hiswa van 2010 stond deze keer een bedrijf met antifouling remover. Je brengt de remover pasta bijvoorbeeld met een verfroller op en laat het inweken. Met een breed plamuurmes haal je zo de antifouling ervan af. Je houd nu alleen nog de primerlaag over.
Wat ook wel een prettige bijkomstigheid is dat de verwerkingstemperatuur vanaf 0 graden is. Je kunt dus in de winter al snel aan de gang gaan.
Voor meer informatie zie >> Edencoatings

Aanbrengen van de antifouling:
Plak met verf plakband de waterlijn netjes af. Het aanbrengen van de antifouling gaat vrij simpel. Hiervoor gebruikt u een verfroller (niet van schuim maar met een vacht) Houdt u daarbij rekening met de wind anders is de kans groot dat u de stof inademt. Omdat aangroei vooral net onder de waterlijn plaatsvindt kunt u net onder de waterlijn de antifouling twee keer aanbrengen. Breng de antifouling niet langer dan een maand voordat de boot het water in gaat aan. Het effect van de antifouling gaat anders verloren.

Tip: Gebruik een rubberen raamwisser indien de oude antifouling veel oneffenheden vertonen
Mochten de oude antifouling niet geheel strak er opzitten in de zin dat er stukjes afgebladerd zijn en je wilt de antifouling nog niet geheel verwijderen. Breng eerst ongeveer een vierkante meter antifouling aan met de verfroller. Neem een raamwisser en strijk de aangebrachte antifouling laag daarmee glad. Het resultaat hiermee is een stuk beter dan indien je alleen de roller gebruikt.

Tip: Breng nooit antifouling aan onder de 5 graden Celsius.
Houdt rekening met de temperatuur. Lees de instructies op het blik of raadpleeg in ieder geval de internetsite van de leverancier.
Breng de antifouling niet aan indien de temperatuur beneden de 5 graden Celsius is. Houdt ook de luchtvochtigheid in de gaten. Ook hiervan geeft de leverancier vaak een maximaal percentage op.

Specificaties International: antifouling International
Specificaties Boero: antifouling Boero
Tip: Niet langer dan een maand voor de te water lating aanbrengen.

Dienstverleners:
U kunt de antifouling ook laten aanbrengen door:

Overige belangrijke sites voor antifouling zijn:

 

Schilder en producttips voor boten van International Yachtpaint.com:

Prijzen van antifouling:

Ervaring:
Een paar jaar harde antifouling toegepast. De aangroei was redelijk.
Dit vaarseizoen zelfslijpende antifouling toegepast. Na het afspuiten
was het onderwaterschip schoner als bij de harde antifouling.

.
Overige artikelen over boot onderhoud

 Dit artikel staat in Antifouling, Bootonderhoud • • Naar boven